12 de gen. 2008

2008 Any Internacional de les Llengües


El 16 de maig de 2007, l'Assemblea General de les Nacions Unides va proclamar el 2008 Any Internacional de les Llengües.

Donat que els assumptes relatius a les llengües ocupen un lloc central en el mandat de la UNESCO en educació, ciències exactes i naturals, ciències socials i humanes, cultura i comunicació i informació, es va designar a l'Organització com a organisme rector de l'Any.

Per celebrar l'Any Internacional de les Llengües, la UNESCO convida als governs, les organitzacions de les Nacions Unides, les organitzacions de la societat civil, els establiments educatius, les associacions professionals i totes les altres parts interessades a intensificar les seves pròpies activitats de promoció i protecció de totes les llengües, en particular les llengües en perill de desaparició, en tots els contexts individuals i col·lectius.


Per facilitar la col·laboració i el seguiment, s'ha posat a disposició dels interessats un conjunt d'eines de comunicació així com una llista de possibles àmbits d'acció i una llista dels projectes en curs d'execució en el marc de l'Any Internacional de les Llengües. Si voleu afegir el vostre projecte a l'inventari, podeu omplir el formulari de presentació de projectes.

El passat 26 de setembre, aprofitant la celebració del Dia Europeu de les Llengües, Unescocat va convidar el lingüista David Crystal a Barcelona per oferir una conferència amb el títol What do we do with an International Year of Language?. Us convido a llegir-la i a reflexionar sobre el tema...